Uskifte med familien forøvrig

Det er Arveloven som bestemmer hvem som arver deg - om du ikke har satt opp testament. Om dere er gift vil ektefellen ha rett etter loven til å sitte i uskifte med f. eks søsken.

Samboer bør få avklart sin situasjon med tanke på å bli lengstlevende. Dere kan få ordnet med avtaler, dokumenter eller testament som sikrer både ektefelle og samboer. Passivitet kan føre til at samboer blir satt på gaten mens en søsters barnebarn arver en av dere.

Vi anbefaler at dere får råd og informasjon fra en advokat som har arverett som sitt spesialfelt. Om dere ikke har barn, kan dere bestemme i testament hvem dere vil at skal få formuen/eiendelene når dere er borte.

Kanskje har en av dere ikke eget barn, men har vært forelder for den andres barn hele livet. Om det ikke er skrevet testament går ikke arven til stebarnet.

Tilbake