Uskifte med barn fra tidligere forhold

Her må dere få aksept fra særkullsbarn for at den av dere som lever lengst får sitte i uskifte - altså at dere venter med å betale ut arv til dere begge er døde.

Om noen sier nei mens andre gir sitt samtykke, er samtykket gyldig for de som gir det. Lengstlevende må da betale ut arv til den som nekter.

Særkullsbarn som gir samtykke til uskifte blir med på all verdiøkning i boet. Det er verdien når den som lever lengst går bort som skal legges til grunn. Om boligen har doblet seg i verdi vil da arvingene som aksepterte å vente med å få sin arv, få tilsvarende mye mer i mors/farsarv.

Tilbake