Betale ut arv eller sitte i uskifte?

Om dere eier lite, kan det lønne seg å gjøre opp med arvingene. Ektefelle har krav på minstearv på 4 X Folketrygdens Grunnbeløp dersom det er nok  penger i boet.

Om boet - altså det avdøde eier - er lite, vil ektefellens arverett gjøre at det ikke er noe som skal betales ut til andre arvinger.

Det er viktig å vite at det å sitte i uskifte er en rett, men ingen plikt. Om lengstlevende først velger å vente med å betale ut arv og senere ønsker å gjøre opp med arvingene - så er det opp til den som sitter i uskifte.

Å sitte i uskifte gjør at en slipper å betale ut arv nå, men samtidig legger det begrensninger på hva en kan gjøre.

Få råd for deres situasjon. Er uskifte mulig? Er det til det beste for dere? Hvilke løsninger kan dere ellers benytte?

Tilbake