Gjensidig testament

Et gjensidig testament er et testament der som oftest to personer bestemmer at den som lever lengst skal arve den andre. Ofte er det med en felles vilje for hva som skal skje med formuen den dagen begge er døde.

På samme måte som ved et enkelt testament er det strenge regler for hvordan et gjensidig testament må settes opp og bevitnes for å være rettsgyldig.

For samboere, søsken, venner kan et gjensidig testament være grunnlaget for å motta arv etter deg. Du kan ha vært samboer i mange år uten å få noen rett til arv etter Arveloven.

Vi kan hjelpe dere gjennom Arveloven og sette opp et gjensidig testament. Et testament/gjensidig testament gir arv der Arveloven ikke dekker.

Tilbake