Arvepakt

Der du testamenterer noe ufravikelig

En arvepakt er en avtale der den som skriver testament forplikter seg til ikke å forandre testamentet. Du kan på denne måten f. eks testamentere bort en sum til noen som til gjengjeld forplikter seg til å ta seg av deg når du blir gammel.

Det er regler for hvordan en arvepakt skal settes opp for å være riktig og rettsgyldig. Testamentet må settes opp i henhold til reglene, og det må ikke være tvil om at du forplikter deg til ikke å kunne ombestemme deg. Vanligvis kan du jo skrive nytt testament og la en annen arve deg. Men om du har mottatt en fordel fordi du har testamentert noe til noen - kan du ikke etterpå ombestemme deg.

Vi bistår deg om du ønsker å få satt opp en arvepakt.

Tilbake