Samboere og barn

De fleste etablerer seg mer enn en gang i livet. Mange har barn fra tidligere forhold eller ekteskap. Om dere er i denne situasjonen anbefaler vi at dere får profesjonelle råd med tanke på hvilke rettigheter og plikter dere har.

Hva skjer med samboer den dagen den andre går bort? Må arv utbetales?

Kan en utsette å utbetale mors/farsarv?

Om dere har barn fra tidligere forhold og felles barn - hvem arver hva?

Samboere som har barn fra tidligere forhold bør gå igjennom sin situasjon hos en advokat som har dette som sitt spesialfelt. Dette er så kompleks at dere bør få råd for akkurat deres situasjon.

Å vente til en av dere faller fra og håpe det beste fra arvingene anbefales ikke. Nå kan dere planlegge og inngå avtaler eller skrive testament. Den dagen en av dere går bort endrer stemningen vanligvis seg.

Tilbake