Samboere

Samboerskap er ugift samliv i ekteskapsliknende former mellom to myndige personer. Søsken som bor sammen er altså ikke samboere. Ei heller forelder og voksent barn.

Det er ingen generell lovgivning som regulerer samboerskap.

Vanlige problemer samboere støter på er:

Hvem eier hvor mye av boligen?

Arver samboere?

Forholdet mellom samboer og barn fra tidligere forhold.

Tilbake