Om oss

Ansvarlig advokat er Astrid Winther. Hun har juridisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo fra 1989 og er i tillegg utdannet fra Handelshøyskolen BI, samt journalist fra Medialinjen ved Høgskulen i Volda.

Winther har vært ansatt hos Fylkesmannen, har arbeidet i forsikring med personskade. Winther har vært rådmann, personalsjef og har for øvrig bred juridisk erfaring. Winther har drevet eget firma med juridisk rådgivning/representasjon siden 1998.

AdvokatKontoret Trondheim er tilknyttet sosionom med erfaring innen forvaltningen. Kontoret har egen advokatassistent.

AdvokatKontoret Trondheim ser forhandling som en løsning som ofte er bedre enn en rettssak. Enhver rettssak har en vinner og en taper. Etter at partene har gått inn i hovedforhandling er løsningen opp til dommeren. Om det er mulig og om det er riktig i den enkelte sak, vil vi prøve å få til en minnelig løsning. Klienten kan risikere å måtte betale store summer om saken går for retten.

Enkelte saker hører likevel hjemme foran en dommer og AdvokatKontoret Trondheim vil representere sin klient på en profesjonell og etisk måte.

AdvokatKontoret Trondheim foretar hjemmebesøk dersom du foretrekker det.

Tilbake