Nedskjæring på jobben

Er det nedskjæringer på arbeidsplassen din?

Har du hørt du er overtallig?

Arbeidsgiver kan i enkelte tilfelle lovlig si deg opp. Eller du kan si opp. Kanskje har du lang ansiennitet, men likevel er det du som er overtallig?

Det å miste jobben er vanskelig. Og jussen som følger rundt dette er vanskelig. AdvokatKontoret Trondheim jobber med arbeidsrett. Vi har advokat med bakgrunn som personalsjef i en kommune.

Kan du fritt si opp hvem du vil om du skal skjære ned?

Hva betyr ansiennitet når en bedrift skal kutte ned?

Oppsigelse under sykmelding.Kan du ansette folk midlertidig?

Kontrakter og formkrav.

Ta kontakt så går vi igjennom din situasjon. Vi kan bistå deg om du er sagt opp, om du er i forhandlinger – uansett hvor du er i prosessen vil det være bra å få kjennskap til jussen og ha en advokat som kan bli med deg på møter og forhandlinger.

Tilbake