Husleierett

Hvordan sette opp husleiekontrakt?

Skal du ha tidsbegrenset eller tidsubegrenset husleieavtale?

Når kan du si opp leietaker?

Forholdet mellom husleieloven og kontrakten

Hva om du ikke har en skriftlig husleieavtale?

Depositum/sikkerhetLeie av lokale til næring

Har leietaker noen rettigheter?

Erstatningskrav i husleieforhold

AdvokatKontoret Trondheim har lang erfaring med husleierett både fra leier og utleiers side. Kanskje du skal leie ut leiligheten din? Laste ned husleiekontrakt fra nettet- billig og enkelt? Verken eller. For eksempel:

Du har kjøpt en leilighet for å leie den ut. Marte skal leie den for kr. 10.000.- pr måned fullt møblert. Du får depositum. Så ønsker du å leie ut leiligheten til Peder som sier at kr. 10.000.- er spottpris; han betaler deg gjerne kr. 13.000.

Husleiekontrakten sier bare hvem som er leier/utleier, husleien og depositumet.

Marte sier at hun trives godt. Hun har alltid betalt i tide. Hun har aldri ødelagt noe i leiligheten. Du har ikke noe å utsette på Marte – det er bare det at du så gjerne skulle ha leid ut leiligheten til Peder for en bedre pris.

Om du erfarer dette – eller en annen liten detalj som kan føre til store juridiske problemer – så velger du å snakke med en som driver med kontrakter, husleie (arbeidsrett, kjøpsrett etc) før du bestemmer deg.

Din advokat skal fortelle deg hvilke konsekvenser det ene valget kan ha i forhold til det andre.

Sørg for at du blir godt informert.

Tilbake