Gave mellom ektefeller og arveretten

Under Uskifte står det hvilke rettigheter lengstlevende har i forhold til særkullsbarn med tanke på å vente med å betale ut fars/morsarv.

Det hender dessverre at situasjonen låser seg fullstendig og det ikke er mulig å gjenåpne kommunikasjon. Mange ektefeller ser den formuen de har bygget opp gjennom livet som deres egen. Og det er absolutt sant. I levende live kan de fritt gi sin formue til hvem de vil og arvingene må pent finne seg i det.

Ektefeller kan også gi gaver til hverandre. Dette krever stor nitidighet og nøyaktighet om en ikke skal risikere et langvarig rettslig oppgjør i forlengelsen av prosessen.

Arvingene arver etter hvor meget avdøde eide ved sin bortgang. Dersom en ektefelle ønsker å gi bort større eller mindre deler av sin formue til den andre ektefellen, så kan dette gjøres. Grensegangen her ligger på den ene side i formalitetene. Her må skjøte, ektepakt og tinglysning være fullført. Det kan heller ikke være snakk om en såkalt dødsdisposisjon. En dødsdisposisjon betyr at det du bestemmer er ment å få gyldighet etter du er død. Da har du gått over på arveretten og Arveloven setter grenser for hva du kan gjøre. For eksempel kan en se for seg at to har vært gift i førti år, - så blir den ene ektefellen alvorlig syk – men er ventet å leve 3-4 år til. Når helsen er så ille at legene anser det som usannsynlig at en lever to døgn til – først da gir en gave til sin ektefelle. Her er det et eksempel på at dette ikke fikk egentlig gyldighet i avdødes levetid.

Om vi tenker oss at ektefellen ønsker å gi en gave – og får ordnet skjøte og ektepakt. Dagen etter de tinglyste dokumentene er kommet i posten, blir ektefellen påkjørt og drept. Dette er ikke en dødsdisposisjon – fordi det var meningen å gi gaven og gaven skulle tilhøre den andre ektefellen i avdødes levetid.

I tilfeller som har låst seg kan gaver mellom ektefeller være en løsning. AdvokatKontoret Trondheim ønsker å kommunisere med motparten så lenge det har hensikt.

Om dere har behov for råd og gjennomføring av forflytning av formue mellom ektefeller, kan vi bistå med rådgivning, informasjon, eventuell forhandling med motpart – og uansett; utarbeidelse og tinglysing av alle nødvendige dokumenter.

Tilbake