Felleseie eller særeie?

I ekteskapet begynner en å regne formuen etter en giftet seg. Ekteskapsloven sier som hovedregel at det en part har med seg inn i ekteskapet, har en rett på å ta med seg ut av ekteskapet. Om du hadde med deg en arvet hytte da du giftet deg, har du rett til å holde den unna om du skiller deg.

Verdier som blir til etter at ekteskapet er inngått er som hovedregel felles. Begge eier det – og det kalles felleseie. Dere har felleseie i ekteskapet dersom dere ikke avtaler annet. Dette følger av Ekteskapslovens regler.

Om dere er usikre på hva som er felleseie, hva den ene alene kan bestemme over også i ekteskapet, - og hva som må deles/hva som kan holdes unna ved skilsmisse – ta kontakt for en grundig gjennomgang av deres situasjon.

Unntaket fra felleseiet er særeie. Det blir ikke særeie fordi den ene har kjøpt det. Det blir heller ikke særeie fordi den ene hadde det med seg inn i ekteskapet. At noe er særeie betyr at når ekteskapet opphører ved skilsmisse eller død, så skal en særeiegjenstand gå direkte til den ene ektefellen eller dennes arvinger.

Særeie er en avtale mellom ektefeller om formuesordningen ektefellene imellom. Særeie betyr at den ene ektefellen alene eier en definert gjenstand og særeie må være avtalt i ektepakt for å være gyldig.

Det er spesielle formkrav til en ektepakt og den må være tinglyst i Ektepaktsregisteret for å få rettsvern for tredjepart.Om en ektefelle vil gi den andre ektefellen en eiendom i gave, krever dette ektepakt. Det krever også ektepakt dersom ektefellene ønsker å gjøre felles bolig om til den ene ektefellens særeie. Om en er i konflikt i forhold til lengstlevendes rettigheter, velger noen å overføre boligen til den ene ektefellen som dennes særeie. Om så den andre ektefellen dør, skal ikke arvingene motta arv fra det som er tatt unna som særeie.

Hva som skal være felleseie og særeie er også vanskelig juss som kan ha store konsekvenser i familienes liv. Det er viktig at dere får grundig gjennomgang av deres situasjon fra advokat med formuesrett og arverett som sine spesialfelt.

Tilbake