Gaver mellom ektefeller

Ektefeller står fritt til å overføre sin formue fra den ene ektefellen til den andre. Det kan være forskjellige hensyn som ligger bak en slik disposisjon. Om ekteskapet har vart lenge og den ene ektefellen eide mer enn den andre da ekteskapet ble inngått, kan det være et ønske om å overføre eiendom eller formue som symbol på likeverd.

Men om ektefeller overfører fast eiendom eller en pengesum, verdipapirer, bil eller annet – så krever det ektepakts form.

En ektepakt er et dokument som oppfyller formkrav til avtale mellom ektefellene angående formuen dem imellom. Om den ene vil gi den andre hytta på fjellet. Her må en begynne med skjøtet. Det må være samsvar mellom dokumentene. Om Marte eier hytta og skjøtet står på henne – så kan det bli konflikt om Peder får den i gave og får særeie på den – hvis ikke skjøtet også endres slik at Peder står som formell eier og hytta er gjort til hans særeie i ektepakt.

Om dere ønsker å overføre eiendom mellom ektefeller, så vil vi følge opp formalitetene hvor det er samsvar mellom skjøtet på en eiendom – og ektepakten som gjør denne eiendommen til den ene ektefellens særeie.

Det hender at foreldre er villige til å gi sine barn forskudd på arv – forutsatt at dette blir særeie. Om for eksempel Marte får familiehytta, men hennes foreldre ønsker at det skal være Martes særeie. Peder taper ikke noe her, for om Marte og Peder hadde gått fra hverandre, ville hytta som Martes arv ha vært å anse som hennes. Men det at Marte får skjøte i sitt navn og ektepakt der det fremgår at hytte med gårdsnummer X, bruksnummer Y er hennes særeie – det gjør at Martes foreldre føler seg trygge nok til å gi datteren hytta som forskudd på arv.

AdvokatKontoret Trondheim kan bistå med oppsett av skjøte, tinglysing av skjøte – oppsett av ektepakt og deretter tinglysing av ektepakten. Skjøtet og ektepakten skal tinglyses ved forskjellige kontorer.

Tilbake