Ekteskap - hvem eier hva

Et ekteskap er et lovregulert samliv mellom to voksne personer. Det er mange lover som kommer til anvendelse, men hovedloven er Ekteskapsloven. Denne regulerer alt fra hvordan en tar ut lysning, forsørgerplikt, formell inngåelse av ekteskap, ugyldige ekteskap osv.

Det viktigste for de fleste er hvordan formuen fordeler seg mellom ektefellene. Og for å være enda tydeligere; hvordan fordeles formuen om ektefeller skiller seg? Og; hvordan fordeles formuen mellom de to ektefellenes arvinger den dagen de begge er døde?

Tilbake