Barn fra tidligere forhold

Om dere er gift eller samboende med barn fra tidligere forhold så er dere her inne i den delen av norsk juss som kan føre til de bitreste oppgjør. Mye av dette kan unngås om dere får råd og veiledning fra advokat som har dette feltet som sitt spesiale.

Det som er problemet i disse sakene er at når en av dere går bort, så har avdødes barn fortrinnsrett i forhold til ny ektefelle når det gjelder å få mors/farsarv. Arveloven åpner for at de kan kreve oppgjør så og si med en gang. Det kan bli en enorm belastning for lengstlevende. Om dere har bygget opp eiendom gjennom samlivet, kan en betydelig del av dette bli krevd utbetalt i arv.

Ektefeller kan få forhåndssamtykke fra særkullsbarn til å sitte i uskifte. Samboere må benytte andre veger

Tilbake