Avtaler om rett til å sitte i uskifte

Her må dere få aksept fra særkullsbarn for at den av dere som lever lengst får sitte i uskifte - altså at dere venter med å betale ut arv til dere begge er døde. Om noen sier nei mens andre gir sitt samtykke, er samtykket gyldig for de som gir det. Lengstlevende må da betale ut arv til den som eventuelt nekter.

Særkullsbarn som gir samtykke til uskifte blir med på all verdiøkning i boet. Det er verdien når den som lever lengst går bort som skal legges til grunn. Om boligen har doblet seg i verdi vil da arvingene som aksepterte å vente med å få sin arv, få tilsvarende mye mer i mors/farsarv.

Vi anbefaler at dere får en gjennomgang av deres situasjon. Hva vil det bety for hver av dere om dere må betale ut mors/farsarv? Loven er komplisert og løsningene er viktige å finne. Det handler om at dere skal ha trygghet i forhold til egen økonomi og bosituasjon livet ut.

Tilbake