Spesielle arveregler

Det hender at noen ønsker å si fra seg en arv. Det kan være når arvelater er død – og det får en helt annen effekt enn om den som kunne få arv har sagt fra seg arven før arvelater går bort. Skillet her går på om en har sagt nei til arv før arven falt.

I det ene tilfellet går arveretten videre til ens barn – om en sier nei til arv fra sine foreldre, kan tidvis ens barn komme inn i ens sted.

I det andre tilfellet sier en fra seg arv før den faller. Kanskje 20 år før arvelateren dør. I slike tilfeller vil det stanse arveretten til barn etter den som har frasagt seg arv.

Dette er svært vanskelig juss. Om en går i retten fordi en arvesak oppleves urimelig og krenkende, kan en oppleve at jussens regler er utformet slik at uansett hvor urimelig det blir i dette tilfellet, så er det slik loven er.

Hva med forskudd på arv? Har det noe å si om mor er enke og sitter i uskifte? Kan hun gi bort pengene til en sønn mens resten av barna ikke får komme på hytta?

AdvokatKontoret Trondheim jobber mye med arv og har gjennom mange år kommet borti mange problemstillinger. Dette er et felt som er vanskelig å forstå, det har stor innvirkning på folks liv og det vil være skjebnesvangert å støtte klienten ved å si seg enig i den klienten sier.

Den beste advokaten er den som også gir deg den ubehagelige sannheten. Det vil kunne koste deg hundretusener av kroner å gå i retten – og så tape. Alle saker har en vinner og en taper, men noen saker er slik at en dommer må avgjøre dem.

Få en gjennomgang av din situasjon og bli gjort kjent med hvilke muligheter du har. I retten er det en vinner og en taper. Kanskje kan en forhandle frem en løsning der ingen vinner helt – og ingen taper helt. Juss, familie, følelser og penger – dette kan fort bli arvesynd.

Tilbake