Hva kan du bestemme om arv?

Om du har barn har de rett på såkalt pliktdelsarv. Som hovedregel skal barna dine ha 2/3 av det du eier ved din død. Dog er en ikke forpliktet til å gi hvert barn mer enn kr. 1.000.000.- fra hver forelder.

Om du har to millioner kroner og et barn, kan du gi barnet en million – og den andre millionen kan du gi til hvem du vil. Om du har fem millioner kroner og seks barn, blir regelen at dine seks barn skal ha minst 2/3 av fem millioner kroner.

Ektefellen har også rett på arv etter deg, vanligvis ¼ av det du eier. Om du og ektefellen har felleseie betyr det 1/8 av hele boet. I noen tilfeller ønsker ektefeller at den andre skal arve mindre enn 25 prosent av deres andel. Da må det skrives testament som ektefellen er gjort kjent med og det må kunne bevises at ektefellen ble informert.

Dette er vanskelig juss. Få en gjennomgang av din situasjon og dine muligheter. En dyktig advokat som vet å stille de riktige spørsmålene til deg, vil finne ut hva som er viktigst for deg. Om du vil at et barn skal arve mer enn andre, om du vil at ektefellen skal sikres – skaff deg en arverettsadvokat som kjenner dine ønsker og som kan jussen så godt at du kan velge løsning.

Tilbake