Arveregler når du har barn

Dine barn har en lovbestemt rett til mors/farsarv, og denne arven skal enten være 2/3 av det du eier eller kr. 1.000.000.- pr forelder pr barn.

For mange er det viktig og riktig at barna skal arve dem. Det som kan være problemet er når arven skal betales ut. Om du er etablert på nytt og har barn fra tidligere forhold, så vil dine særkullsbarn kunne kreve mors/farsarv med en gang når du går bort. Det kan være en nærmest umulig situasjon for den ektefellen som sitter igjen.

Om din nye ektefelle ikke har barn fra før, er det viktig å huske at dine barn ikke har noen arverett etter din ektefelle. Kanskje kan din ektefelle testamentere en sum til dine barn mot at de gir ektefellen rett til å sitte i uskifte? De venter med å få sin mors/farsarv og til gjengjeld mottar de en større arv.

Om du har to barn og du ønsker at det ene skal arve mer enn det andre, må du skrive testament. Siden dine barn skal ha til sammen 2/3 av det du eier når du dør – så kan du i testament fritt bestemme over 1/3. Det må gjøres i testament. Uten testament vil Arveloven dele arven likt mellom dine barn dersom de er dine eneste arvinger.

Om du skriver testament der du gir 1/3 til det ene barnet – og så skal de dele de øvrige 2/3 likt – så vil det i dette eksempelet bety at det ene barnet får 2/3, mens det andre får 1/3.  Kanskje dere har støttet et barn økonomisk mens et annet aldri har fått noe. Da kan spørsmålet om dette er forskudd på arv som skal komme til fradrag, dukke opp.

Dette er en av mange løsninger for hvordan arvereglene kan være når du har barn.

Klikk på Uskifte og se hvilke muligheter du har.

UskifteTilbake