Arv

Juss med døden for øye

Arv handler om hvem som skal få overta din formue og dine eiendeler når du har gått bort. I norsk rett er det to hovedretninger fra hvilke en kan få og gi arv; det er via Arveloven og via testament.

Noen har rett og krav på arv etter deg og det er barn og ektefelle. Hvor mye de har krav på er det juridiske problem flest mennesker støter på i løpet av sitt liv.

Arveloven lister opp hvem som er dine arvinger etter loven – legalarvingene. Det er snakk om tre arvegangsklasser. Noen arvinger etter Arveloven kan du passere ved å skrive testament. Andre har en egen arverett. Her bør du få informasjon av en spesialist i arverett.

For at du skal kunne få ditt ønske oppfylt med tanke på hvem som skal arve og hva de skal ha, anbefales at du tar kontakt med en arverettsadvokat. AdvokatKontoret Tondheim jobber mye med arverett. Vi vil høre dine ønsker og så gi deg råd om hva loven åpner for.

Tilbake