Arbeidsrett & husleierett

Arbeidsrett handler om hvilke rettigheter og plikter arbeidsgiver og arbeidstaker har. Spillereglene er mange og de kan være vanskelige å få oversikt over. Om du er arbeidsgiver og trenger færre ansatte, må du gå lovlig frem med oppsigelsene. Gjør du en formell feil kan du ende i en lang juridisk prosess. Om du er ansatt bør du kjenne dine rettigheter, arbeidsgivers plikter og hvor dere står.

Husleierett handler om reglene for utleier og leietaker ved leie av bolig eller næringseiendom. Om du leier hybel eller leilighet – kan husverten si deg opp om du har betalt husleien, tatt vare på husværet og ikke hatt store fester? Om du er utleier og du ønsker en annen leietaker – kan du gjøre noe da?

Både husleierett og arbeidsrett har lover og regler. Begge har også kontrakter som inngås. Leiekontrakt og arbeidskontrakt.

Uansett om du er ansatt eller arbeidsgiver, utleier eller leietaker – få hjelp til å gå igjennom kontrakten din før du signerer. Eller få råd om du har noe å gå på dersom du blir sagt opp.

Om du ikke ønsker å være din egen tannlege bør du tenke deg om før du er din egen advokat. Ikke alt som er selvgjort er velgjort, og å skaffe seg råd, veiledning og kanskje representasjon kan være en nødvendig investering.

Tilbake