Priser

AdvokatKontoret Trondheim har timepriser for løpende saker

Den første klokketimen kalles førstekonsultasjon Kr. 950.-
Ordinær timepris er fra 1450.- til kr. 2500.-
Tillegg for hjemmebesøk: kr. 2900.-

Faste priser på:
Testament
Samboeravtale
Skjøte inkludert tinglysing
Ektepakt inkludert tinglysing
Fremtidsfullmakt

Om saken kan dekkes av fri rettshjelp, søker vi om dette for deg.

Om saken kan dekkes av forsikring, spør vi om du har forsikring som kan dekke dine utgifter etter forsikringsselskapets regler om egenandel og hvor meget de kan dekke.

AdvokatKontoret Trondheim jobber for at du skal unngå å ende i en juridisk konflikt. Vi planlegger din juridiske fremtid basert på kjennskap til norsk rett og erfaring med sakstypene. Vi vet for eksempel av erfaring at folk som er etablert på ny bør sikre seg selv og hverandre med tanke på fremtiden. Loven gjør ikke det, så dere må sørge for dokumenter selv.

En rettssak som varer en dag i retten etter at advokatene har diskutert i et år – en slik sak vil koste fra kr. 100.000  til kr. 300.000.- pr part. Om du taper må du dekke både egne og motpartens utgifter.

Å slippe en rettssak og vite at en er trygg fra konflikt er en stor verdi i seg selv.